Xingping

Bamboo

bamboo

Water Buffalo

water buffalo

Lao Zhai Shan, Xingping Sunrise

Lao Zhai Shan - Xingping

Morning in Xingping

Xingping morning